Mật hoa dừa cô đặc

Tình trạng: còn hàng

𝘔𝑎̣̂𝘵 𝘩𝘰𝘢 𝘥𝑢̛̀𝘢 𝘤𝑜̂ đ𝑎̣̆𝘤 𝘤𝑜́ 𝘷𝑖̣ 𝘯𝘨𝑜̣𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩, 𝘮𝑎̣̆𝘯 𝘯𝘩𝑒̣ 𝘤𝑢̉𝘢 𝘬𝘩𝘰𝑎́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝑎̂́𝘵 𝘷𝑎̀ 𝘩𝑎̣̂𝘶 𝘷𝑖̣ 𝘤𝘩𝘶𝘢 đ𝑎̣̆𝘤 𝘵𝘳𝑢̛𝘯𝘨 𝘥𝘰 𝘲𝘶𝑎́ 𝘵𝘳𝑖̀𝘯𝘩 𝘭𝑒̂𝘯 𝘮𝘦𝘯. Đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘦̂́ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝑢̛̀ 100% 𝘮𝑎̣̂𝘵 𝘩𝘰𝘢 𝘥𝑢̛̀𝘢 𝘵𝑢̛𝑜̛𝘪 𝘣𝑎̆̀𝘯𝘨 𝘤𝑜̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝑒̣̂ 𝘤𝑜̂ đ𝑎̣̆𝘤 𝘤𝘩𝐚̂𝘯 𝘬𝘩𝑜̂𝘯𝘨, 𝘴𝑎̉𝘯 𝘱𝘩𝑎̂̉𝘮 𝘯𝑎̀𝘺 𝘨𝘪𝑢́𝘱 𝑜̂̉𝘯 đ𝑖̣𝘯𝘩 đ𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵, 𝘣𝑜̂̉ 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰𝑎́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝑎̂́𝘵 𝘯𝑒̂𝘯 𝘳𝑎̂́𝘵 𝘱𝘩𝑢̀ 𝘩𝑜̛̣𝘱 𝘷𝑜̛́𝘪 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘣𝑖̣ 𝘣𝑒̣̂𝘯𝘩 𝘵𝘪𝑒̂̉𝘶 đ𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨.

132.990 vnđ
Số lượng

0344186186

0915728186

 

Sản phẩm liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 phapphuctrangnha.com Designed by Viễn Nam